သင်တန်းကျောင်းများ ကြီးကြပ်ရေးဌာန

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၃၀)၊စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊နေပြည်တော်
ဖုန်း : ၀၆၇-၄၀၅၀၅၀
ဖက်စ် : ၀၆၇-၄၀၅၀၅၂
အီးမေးလ် : directorateplanning@gmail.com

စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)

02 63 217

1700 chestnut Street
Philadelphia, Pa 19100
itcmdy@itcmandalay.com

အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ) သို့ဆက်သွယ်လိုပါက အောက်ပါ Contact Form အား ဖြည့်စွက်ပါ။ သင့်အား အချိန်တိုအတွင်း ပြန်လည် ဆက်သွယ်ပါမည်။

Name

Email Address

Subject

Message
Thanks. . .