သင်တန်းကျောင်း၏ အထွေထွေ ကြေညာချက်များ

Post by ITC Myingyan

အမှတ်(၆) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ)၏ စက်မှုကျွမ်းကျင် (၁) နှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၇) ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ် မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် သင်တန်းသားအသစ်ခေါ်ယူခြင်းကို စတင်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းသို့ တက်ရောက်လိုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းဝင်စည်းကမ်းများကို သေချာစွာ လေ့လာပြီး ဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာ တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

(1) Machine Tools Operator Course

(2) Tools and Die Maker Course

(3) CNC Operator Course

(4) Industrial Electrician Course

(5) Electronics Mechanics Course

(6) Welder & Sheet Metal Course

(7) Foundry Course

(၁) အမှတ် (၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ( ဆင်တဲ )

(၂) အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ( မန္တလေး )

(၃) အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ )

(၄) အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ )

(၅) အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး )

Name

Email Address

Course of Interest

Message