အမှတ်စဉ်(၇) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
အမှတ်စဉ်(၇) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

အမှတ်စဉ်(၇) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ)၏ စက်မှုကျွမ်းကျင်(၁)နှစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇)

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား (၆၆)ဦး၊ သင်တန်းသူ(၂၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၉၀)ဦးဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလေ့ကျင့်သွားမည်ဖြစ်ကာ သင်တန်းကာလ(၁)နှစ်တာ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။